Östgöta Bikonsult AB

Honung från Ekenäsbygden
av Nordiska bin

Honungsburkar

Honung
En burk honung är resultatet av binas idoga nektarinsamling i många miljoner blommor. Med hjälp av enzymer, mjölksyrabakterier  och aktivt arbete omvandlar de nektarn till honung i vilken vattenhalten sänkts från 80% till under 20% för att klara långtidslagring.
Beroende på vilka blommor bina besöker får honungen olika karaktär i avseende på färg, arom, konsistens och smak vilket gör att det finns en honung som faller alla på läppen.  Olika raser av honungsbiet föredrar olika blommor och vädrets skiftningar genom åren gör att olika blommor producerar olika mycket nektar olika år. Detta tillsammans med biodlarens val av uppställningsplats för sina bin gör att du kan få väldigt olika smakupplevelser från olika honungssorter.
Genom att välja en lokalproducerad sorthonung istället för masstillverkad blandhonung kan du finna din favoritsmak samtidigt som du kan glädjas åt tanken att bina gjort en mångfaldigt värdefullare insats för den biologiska mångfalden och skörderesultatet i din närhet istället för i ett främmande land.

Väljer du dessutom honung som producerats av Nordiska bin gör du även en aktiv insats för att bevara ett starkt hotad art. En art som sedan inlandsisen drog sig tillbaka medverkat till att skapa den flora och mångfald vi kan glädjas åt idag,  som trots att den förtjänar att bevaras för kommande generationer nästan utrotats av människan  och nu behöver all hjälp den kan få för att överleva. 

Våra produkter
Vi levererar vår milda vår/sommar / höst honung från Ekenäsbygden i 700g eller 350g glasburkar. Denna domineras av nektar från klöver, ängsblomster och blommande lövträd som lind.
Den mörka, kryddiga och aromatiska ljunghonungen kan fås i 350g eller på dekorativa sexkantsburkar om 250g.
Vissa år blir det även ett överskott från våra elitsamhällen som placeras ut på Fångö i Gryts skärgård. Denna karaktäriseras av örtig kryddighet från ljung, kärr&myrväxter och örter som trivs i det karga skärgårdslandskapet.

Under sommarhalvåret går det bra att beställa nyslungad rinnande honung genom att kontakta oss. Denna honung är idealisk att ringla på yoghurt, pannkakor, färska bär eller att använda i marinaderna under grillsäsången. All svensk honung kristalliserar efter hand och beroende på från vilka blommor bina hämtat sin nektar går det olika fort. Från en vecka till ett halvår. Sommarhonungen 2011 har hållit sig rinnande ovanligt länge och klarat sig de första fem månaderna. Hur fort kristalliseringen sker beror bl.a. på temperaturen och förhållandet mellan druv- och fruktsocker i honungen. Rapshonung med sin höga druvsockerhalt stelnar t.ex.  blixtsnabbt medan ljunghonung och bladhonung behåller sin ursprungliga flytande konsistens mycket längre.

Verksamheten
Våra produkter
Återförsäljare
Kontakt
Hem