Östgöta Bikonsult AB

Vårt företag är ett småskaligt biodlingsföretag som bedriver biodling i eklandskapet kring Ekenäs slott i Östergötland.
Företaget ägs av Håkan Rönnberg och Per Wennberg i Bankekind och drivs tillsammans med våra familjer. För närvarande sköter vi ett 80-tal bisamhällen som pollinerar blommorna i nejden och producerar en mild och krämig honung med högt inslag av nektar från klöver och blommande lövträd från de intilliggande betesängarna.
 
Sedan 2002 har vi varit engagerade i Projekt NordBi som arbetar med att bevara vårt inhemska honungsbi, det mörka Nordiska biet.
Det anlände till Sverige strax efter att inlandsisen dragit sig tillbaka och har sedan dess varit en naturlig del av vår fauna och har med sitt pollineringsarbete deltagit i att skapa mångfalden i vår flora. Tyvärr är det nu hotat av utrotning på grund av en massiv import av bidrottningar från utlandet. Vi anser att vi har ett ansvar för kommande generationer att inte låta vår biologiska mångfald gå förlorad och att arbeta med vårt inhemska bi är vårt sätt att dra vårt strå till stacken. Läs gärna mer om bevarandearbetet på www.nordbi.org.
För att behålla våra bin renrasiga låter vi våra ungdrottningar fara på kärlekssemester antingen till Fångö i Östergötlands skärgård,  Lurö i Vänern eller i de djupa skogarna i Värmland där det är långt till bin av främmande raser.

På höstkanten vandrar vi med några av våra bisamhällen till ljungrika skogsmarker i norra Östergötland eller kustbandet i hopp om att få del av den kryddiga smakrika ljunghonungen som har en så speciell karaktär. Tyvärr håller ljungen på att trängas bort i det moderna skogslandskapet men det finns fortfarande områden dit det är värt att göra ett besök.
Några glimtar från verksamheten kan du hitta på FaceBook.


Verksamheten
Våra produkter
Återförsäljare
Kontakt
Hem