Ekenäs

Välkommen till Östgöta Bikonsult AB

Vårt företag bedriver ekologisk biodling i eklandskapet kring Ekenäs slott i Östergötland med fokus på att bevara det nordiska biet.

Företaget ägs av Håkan Rönnberg och Per Wennberg i Bankekind och drivs tillsammans med våra familjer. För närvarande sköter vi några hundra nordiska bisamhällen som pollinerar blommorna i nejden och producerar en mild och krämig honung med högt inslag av nektar från klöver, vildhallon och blommande lövträd från de intilliggande betesängarna. Vi säljer även bisamhällen och stationsparade nordiska drottningar...

Läs mer